Kalibrering

KALIBRERING

LASERKALIBRERING


Med vår utrustning har vi möjlighet att mäta horisontella avvikelser på en tiondels millimeter vid ett avstånd på upp till 50 meter.

Vid varje kalibrering görs en kontroll av mekaniken, elektroniken och optiken.

Behövs verktyget repareras eller om slitagedelar behövs bytas ut kan vi även bistå med detta för de flesta märken. 

MOMENTNYCKELKALIBRERING 
Analoga och digitala


En momentnyckel behövs kalibreras 12 månader efter försäljning, senaste kalibrering eller om 5000 cykler har uppnåtts.

Vi använder oss av Stahlwilles motordrivna PerfectControl för att kunna återskapa de mätningar vi gör. Tillhörande givare är kalibrerade enligt DAkkS för internationell spårbarhet. Detta gör att vi kan
kalibrera enligt ISO 6789:2003, 6789-1:2017 & 6789-2:2017.

Vi har allt som behövs för att kunna justera och kalibrera Milwaukee’s M12 momentnycklar, både M12 ONEFTR38 & M12 ONEFTR12.

GARANTIREPARATIONER

  • Servicepartner (fullpartner) med Stahlwille
  • Garantiverkstad åt Dewalt och Milwaukee
  • Auktoriserad kalibreringsverkstad för Milwaukee


PRISER


Kalibrering linjelaser                  590:-
Klibrering bygglaser                  890:-

Kalibrering momentnyckel       890:-

Copyright © Alla rättigheter förbehållna