Kalibrering

KALIBRERING

LASERKALIBRERING


Med vår utrustning har vi möjlighet att mäta horisontella avvikelser på en tiondels millimeter vid ett avstånd på upp till 50 meter.

Vid varje kalibrering görs en kontroll av mekaniken, elektroniken och optiken.

Behövs verktyget repareras eller om slitagedelar behövs bytas ut kan vi även bistå med detta för de flesta märken. 

MOMENTNYCKELKALIBRERING 
Digitala och mekaniska, 2-1100 Nm


En momentnyckel behövs kalibreras 12 månader efter försäljning, senaste kalibrering eller om 5000 cykler har uppnåtts.

Vi använder oss av Stahlwilles motordrivna PerfectControl för att kunna återskapa de mätningar vi gör. Tillhörande givare är kalibrerade enligt DAkkS för internationell spårbarhet. Om inget annat anges kalibrerar vi enligt ISO 6789-1:2017. Momentnycklar från Stahlwille och Milwaukee kalibreras enligt ISO 6789-2:2017. Om du vill kalibrera din nyckel enligt ISO 6789-2:2017, kontakta oss för prisuppgift. 

Vi har allt som behövs för att kunna justera och kalibrera Milwaukee’s M12 momentnycklar, både M12 ONEFTR38 & M12 ONEFTR12.

GARANTIREPARATIONER

  • Servicepartner (fullpartner) för Stahlwille
  • Garantiverkstad åt Dewalt och Milwaukee
  • Auktoriserad kalibreringsverkstad för Milwaukee


PRISER exkl. moms.


Kalibrering linjelaser                  590:-
Kalibrering rotationslaser          890:-

Kalibrering momentnyckel       890:-


Priset är inkl. eventuell justering.

Om verktyget inte går att justera inom godkänd tolerans tar vi istället ut en felsökningsavgift á 350:- för linjelaser och 500:- för rotationslaser & momentnycklar.